Προπονητές

Μάνος Καράλης
Αρχιπροπονητής - Προπονητής αγωνιστικού δρόμων αντοχής.
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στίβο-δρόμοι.
Γυμναστής σε Δημοτικό σχολείο.
Επιβλέπει τη Φυσική Κατάσταση αθλητών. Personal Trainer.
Πρώην αθλητής στίβου σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.
Τηλ. 6972406613
mkgac2233@gmail.com

 

Αχιλλέας Ξυφώλης
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδικότητα κλασικό αθλητισμό.
Υπεύθυνος ακαδημιών και δρόμων αντοχής.Τηλέφωνο: 6982266126 Email: axilxifo92@gmail.com