Μέλη ΔΣ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Πάνθηρες αποτελείται από τα εξής μέλη :

Πρόεδρος: Αχτίδας Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

Γραμματέας: Κουτάς Δημήτριος

Ταμίας: Φιλαλήθη Ευτυχία

Έφορος: Δασκαρόλης Αθανάσιος

 

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Μαρία Φιλαλήθη, Μιχάλης Λαζαρίδης, Αλέξανδρος Σιρλαντζής

 

Μέλη Συλλόγου

• Αχτίδας Εμμανουήλ
• Βάκκα Σοφία
• Δασκαρόλης Αθανάσιος
• Δημητρόπουλος Εμμανουήλ
• Δημητρόπουλος Μιχαήλ
• Δρυμωνίτης Βασίλειος
• Ευαγγελόπουλος Ιωάννης
• Καράλη Πηνελόπη
• Κουτάς Δημήτριος
• Λαζαρίδης Μιχαήλ
• Παπαγιανοπούλου Σώτη
• Ρούσος Γεώργιος
• Σακκάς Αθανάσιος
• Σελετόπουλος Δημήτριος
• Σιμόπουλος Γεώργιος
• Σιρλαντζής Αλέξανδρος
• Σταυρίδη Εμέλια
• Τζανέλη Παρασκευή
• Τομάρα Πένη
• Τομάρα Τίνα
• Τσέντου Σπυριδούλα
• Τσιλίδης Φώτης
• Φιλαλήθη Ευτυχία
• Φιλαλήθη Μαρία
• Χατζηγεωργίου Γεώργιος
• Χιώτης Εμμανουήλ