Μέλη ΔΣ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Πάνθηρες αποτελείται από τα εξής μέλη :

Πρόεδρος: Αχτίδας Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

Γραμματέας: Κουτάς Δημήτριος

Ταμίας: Φιλαλήθη Ευτυχία

Έφορος: Δασκαρόλης Αθανάσιος

 

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ:

Μαρία Φιλαλήθη, Μιχάλης Λαζαρίδης, Αλέξανδρος Σιρλαντζής

 

Μέλη Συλλόγου

 1. Αχτίδας Εμμανουήλ
 2. Βάκκα Σοφία
 3. Γαρουφάλης Δημήτρης
 4. Δασκαρόλης Αθανάσιος 
 5. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ
 6. Δημητρόπουλος Μιχαήλ
 7. Δρυμωνίτης Βασίλειος
 8. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης
 9. Καράλη Πηνελόπη
 10. Κουτάς Δημήτριος
 11. Λαζαρίδης Μιχαήλ
 12. Παναγοπούλου Ευαγγελία
 13. Παπαγιανοπούλου Σώτη
 14. Ρούσος Γεώργιος
 15. Σελετόπουλος Δημήτριος
 16. Σιμόπουλος Γεώργιος
 17. Σιρλαντζής Αλέξανδρος
 18. Σταυρίδη Εμέλια
 19. Τζανέλη Παρασκευή
 20. Τομάρα Πένη
 21. Τομάρα Τίνα
 22. Τσέντου Σπυριδούλα
 23. Τσιλίδης Φώτης
 24. Φιλαλήθη Ευτυχία
 25. Φιλαλήθη Μαρία
 26. Χατζηγεωργίου Γεώργιος
 27. Χιώτης Εμμανουήλ