8/10/2022 Καλαμάτα

Η οικογένεια Χαϊδόγιαννη εκπροσώπησε τους Πάνθηρες στην Καλαμάτα.
Αν και ο πρώτος τους αγώνας, έκαναν όλοι πολύ αξιόλογες επιδόσεις.

21,1 χλμ
Χαϊδόγιαννης Δημήτρης, 2:05:44

5χλμ
Χαϊδόγιαννης Νίκος, 26:18:09

1χλμ
Χαϊδόγιαννης Γιάννης, 8ος

kalamata 2022