5/8/2017 4ο Ικαρία Run

Σάββατο 5/8/2017,
10χλμ, Σταματιάδης Νίκος, 51:56, 11ος.