Δρόμοι Αντοχής

Όταν αναφερόμαστε τους δρόμους αντοχής, αναφερόμαστε στα 5.000μ, στα 10.000μ και στο μαραθώνιο.
Παράλληλα υπάρχουν και οι διάφορες αποστάσεις βάδην (25.000μ και 50.000μ).